Prawo restrukturyzacyjne

CELE NOWEGO PRAWA RESTRUKTURYZACYJNEGO

1
wprowadzenie skutecznych instrumentów pozwalających na przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i zapobieżenie jego likwidacji
2
oddzielenie postępowań restrukturyzacyjnych od stygmatyzujących postępowań upadłościowych

RODZAJE POSTĘPOWAŃ RESTRUKTURYZACYJNYCH