Restrukturyzacja spółki, czyli jak rozwiązać problemy finansowe partnerów biznesowych

Proces, jakim jest restrukturyzacja, cieszy się coraz większym zainteresowaniem w środowisku zagrożonych upadłością przedsiębiorców. Nic w tym dziwnego. Możliwość zapobieżenia zamknięcia przedsiębiorstwa z powodu problemów finansowych jest tym bardziej kusząca, że w przeciwieństwie do sytuacji, w której ogłoszona zostaje upadłość, firmy mogą dalej prowadzić swoją działalność. Warunkiem do wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego jest brak płynności finansowej lub wyraźne zagrożenie jej utratą przez przedsiębiorstwo. Wśród proponowanych rozwiązań można znaleźć zarówno oferty skierowane do jednoosobowych firm, jak i rozbudowanych przedsiębiorstw. Nie mniejszym zainteresowaniem cieszy się również opcja, jaką jest restrukturyzacja spółki.

Restrukturyzacja spółki akcyjnej

Zależnie od tego, kim jest zainteresowany skorzystaniem z rozwiązania restrukturyzacyjnego podmiot, należy zadbać o dopasowanie postępowania do jego indywidualnych potrzeb. Zgodnie z obowiązującym prawem przez proces ten mogą przejść jedynie przedsiębiorstwa. Co to oznacza? Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z osobą fizyczną, osobą prawną, czy jednostką organizacyjną ze zdolnością prawną, każdy z podmiotów wykonuje działalność gospodarczą lub zawodową. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzenie postępowania, jakim jest między innymi restrukturyzacja spółki akcyjnej.

Restrukturyzacja spółki z o.o., jako organizacji ze zdolnością prawną

Podobnie jak w przypadku spółki akcyjnej restrukturyzacja spółki z o.o. jest możliwa, jednak w związku ze złożonością problemów, jakie w obrębie organizacji się pojawiają, można wyróżnić kilka rodzajów postępowania restrukturyzacyjnego. Zależnie od sytuacji dobrze zaznajomieni z sytuacją w firmie specjaliści, mogą zdecydować o przystąpieniu do procedury restrukturyzacyjnej: naprawczej, rozwojowej, finansowej, własnościowej, operacyjnej, dostosowawczej, czy antycypacyjnej.

Restrukturyzacja spółki cywilnej, czyli inaczej niż w innych przypadkach

Jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, by móc skorzystać z opcji, jaką jest postępowanie restrukturyzacyjne, należy spełnić odpowiednie kryteria. Jednym z nich jest posiadanie statusu przedsiębiorstwa w świetle prawa cywilnego. Co zatem ciekawe, nie usłyszymy nigdy o takim zjawisku, jak restrukturyzacja spółki cywilnej. W przypadku takiego układu proces restrukturyzacji nie jest prowadzony bowiem wobec spółki, lecz wobec tworzących ją wspólników.