Nadzorca układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Postępowanie restrukturyzacyjne to dziś najchętniej obierana przez zadłużonych przedsiębiorców droga. Stojąc w obliczu wizji ogłoszenia upadłości i utracenia wszystkiego, na co poświęciło się lata ciężkiej pracy, właściciele firm szukają sposobu na kontynuowanie swojej działalności. Taką możliwość daje im właśnie postępowanie restrukturyzacyjne, nad którym czuwa nadzorca układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Nadzorca układu - kim jest i jaka jest jego rola

Dzięki coraz częstszemu korzystaniu z rozwiązania, jakim jest uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, nadzorca układu zyskał status jednego z popularniejszych organów biorących udział w całym procesie. Jako osoba odpowiedzialna za przebieg całej procedury, nadzorca jest właściwie najistotniejszym ogniwem w całym oddłużeniowym łańcuchu. Kandydata do pełnienia tej funkcji wskazuje dłużnik, jednak jak w przypadku wszystkich tego rodzaju stanowisk, musi on spełniać określone w przepisach kryteria.

Nadzorca wykonania układu - kto może reprezentować dłużnika

Mimo swobody w wyborze, ubiegający się o przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego musi pamiętać o zasadach określających, kto może być jego reprezentantem. Przede wszystkim nadzorca wykonania układu musi posiadać licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Co więcej, nie musi to być jedna osoba. Często podmiotem reprezentującym dłużnika jest spółka handlowa. Wówczas licencję muszą posiadać albo członkowie zarządu, albo należący do niej wspólnicy. Należy pamiętać, iż funkcji nadzorcy nie może pełnić wierzyciel dłużnika, osoba z nim związana, między innymi małżonek, wstępny i zstępny czy pozostający z nim w stosunku przysposobienia. Nie może tej roli odgrywać również były pracownik dłużnika czy członek organu.

Nadzorca układu - kompletna wiedza

Decydując się na powierzenie przyszłości swojej firmy w ręce wybranego przez nas przedstawiciela, należy pamiętać o jednej, prawdopodobnie najważniejszej kwestii, która może przesądzić o przebiegu całego postępowania. Nadzorca układu, jako odpowiedzialny za losy przedsiębiorstwa, powinien zostać przez dłużnika całkowitym zaufaniem. Jest to zupełnie zrozumiałe. Jeśli bowiem liczymy na zakończenie problemów finansowych firmy, musimy pozwolić osobie nas reprezentującej całkowite zapoznanie się z sytuacją w firmie i realiami, w których przyszło jej funkcjonować.