Restrukturyzacja zadłużenia firmy – rozwiązanie dla firm w kryzysie

Restrukturyzacja firmy to rozwiązanie chroniące przed upadłością przedsiębiorstwa. Jesteśmy licencjonowanymi doradcami restrukturyzacyjnymi i pomagamy firmom wyjść z kryzysu. Potrzeba przeprowadzenia restrukturyzacji może wynikać z wielu czynników. Gorsza forma firmy może wynikać z ruchów na giełdzie, pojawienia się klęski żywiołowej, zmianie prawa, wzrostu konkurencji, wzroście kosztów produkcji, zmianie jakości produktów itd.

W jakich celach przeprowadza się restrukturyzację firmy?

Restrukturyzacja ma za zadanie pozytywnie wpłynąć na kondycje firmy. To stworzenie odpowiednich warunków, które sprzyjają wzrostowi wartości przedsiębiorstwa. To proces poprawiający efektywność, konkurencyjność i wydajność. Pomaga, również unikną likwidacji lub upadłości firmy i ochrania interesy wierzycieli. Restrukturyzacja może pomóc uniknąć egzekucji komorniczej i zmniejszyć zadłużenie. Może wstrzymać trwające postępowanie egzekucyjne i wstrzymać wszczynanie kolejnych. Restrukturyzacja firmy daje czas przedsiębiorstwu na poprawę rentowności. Jest ona korzystna nie tylko dla firmy, ale również dla wierzycieli. Dzięki niej mogą oni odzyskać część lub całość należności. Są to zazwyczaj dużo wyższe kwoty niż te, które otrzymaliby w procesie upadłościowym lub przy egzekucji komorniczej. Twoja firma potrzebuje przeprowadzenia restrukturyzacji jeśli: - poszukujesz finansowania - firmie grozi niewypłacalność - prowadzone jest postępowanie egzekucyjne - wierzyciele nie otrzymują należności i szukasz porozumienia z nimi

Restrukturyzacja firmy – obniżenie zadłużenia przedsiębiorstwa

Aby restrukturyzacja była skuteczna, potrzebna jest dokładna analiza. Nasi specjaliści przyjrzą się dokładnie działalności firmy i określą szczegółowy plan działania. Podążanie nakreśloną przez nich ścieżką pozwoli w możliwie jak najkrótszym czasie wyjść firmie z kryzysu. Dzięki współpracy z nami unikniesz konieczności ogłoszenia upadłości. Jeżeli straciłeś płynność finansową, warto się do nas zgłosić i skorzystać z naszej pomocy. Jeżeli Twoje firmowe konta i środki są zamrożone, restrukturyzacja pozwoli na odblokowanie ich. Dzięki niej możliwe będzie zmniejszenie zadłużenia i porozumienie z wszystkimi wierzycielami. Zapraszamy do kontaktu z nami. Z nami odzyskasz płynność finansową. Przygotowany rzez nas plan restrukturyzacyjny pomoże wyjść z kryzysu i pozyskać dodatkowe finansowanie. Dokonamy dokładnej analizy przedsiębiorstwa i wesprzemy w negocjacjach z wierzycielami.