Jak uniknąć ogłoszenia upadłości?

Upadłość konsumencka lub gospodarcza to często ostatnia i jedyna deska ratunku dla osób, które nie są w stanie poradzić sobie z problemami finansowymi wynikającymi z zadłużenia. Zanim jednak zdecydujemy się na jej ogłoszenie, warto wykorzystać wszystkie inne możliwości. A tych na szczęście nie brakuje! Spis treści: 1. Uporządkowanie sytuacji finansowej 2. Postępowanie restrukturyzacyjne 3. Generowanie dodatkowych dochodów

Postępowanie restrukturyzacyjne

Jedną z tego typu możliwości jest postępowanie restrukturyzacyjne, które polega na zawarciu przez niewypłacalnego (lub zagrożonego niewypłacalnością) dłużnika układu z poszczególnymi wierzycielami. Restrukturyzacja reguluje również skutki takiego układu oraz wszelkie działania sanacyjne podejmowane wobec osoby zadłużonej. Jest to rozwiązanie typu win-win, ponieważ interesy wierzycieli zostają zabezpieczone, a dłużnik zyskuje realną szansę na poprawę swojej sytuacji finansowej. Co ważne, postępowanie jest uregulowane prawem restrukturyzacyjnym. Skorzystanie z pomocy doświadczonego doradcy to najszybsza i najskuteczniejsza forma poradzenia sobie z trudną sytuacją.

Uporządkowanie sytuacji finansowej

Zdarza się, że konsumenci i przedsiębiorcy sięgają po upadłość, nie weryfikując wcześniej innych możliwości pozytywnego rozwiązania swojej trudnej sytuacji. Aby znaleźć podobne możliwości, należy najpierw uporządkować finanse oraz kwestie poszczególnych zobowiązań, a następnie ustalić konkretny plan działania, który docelowo ma doprowadzić do pozbycia się długów przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli nad swoimi finansami.

Generowanie dodatkowych dochodów

Najlepszym sposobem na szybkie pozbycie się długów jest oczywiście ich spłata. Większość osób niewypłacalnych nie jest oczywiście w stanie regulować swoich zobowiązań zgodnie z ustalonymi terminami, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby chociaż postarać się zwiększyć generowane zyski. Możliwości jest naprawdę wiele, a pomoc i wsparcie z tego zakresu można znaleźć, chociażby w sieci. Ogłoszenie upadłości wiąże się niestety z licznymi komplikacjami zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Zanim się na nią zdecydujemy, warto najpierw sięgnąć po przedstawione dziś alternatywne rozwiązania! Dlatego zapraszamy do kontaktu. Zbadamy Twoją sytuację i zaproponujemy najlepsze rozwiązania.