Kim jest doradca restrukturyzacyjny?

Doradca restrukturyzacyjny to stosunkowo nowy zawód, który w polskim prawie pojawił się w styczniu 2016 roku, na skutek wejścia w życie ustawy "Prawo restrukturyzacyjne". Kim zatem właściwie jest doradca restrukturyzacyjny i jakie usługi świadczy? Dowiesz się w tym artykule. Spis treści: 1. Kim jest doradca restrukturyzacyjny? 2. Jakie usługi świadczy doradca restrukturyzacyjny? 3. Jakie wymogi musi spełniać doradca restrukturyzacyjny?

Kim jest doradca restrukturyzacyjny?

Doradca restrukturyzacyjny jest osobą, która pełni funkcje w postępowaniach upadłościowych, restrukturyzacyjnych i egzekucyjnych. Powinien posiadać wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, zarządzania oraz finansów i rachunkowości. Jego kompetencje oscylują głównie wokół zagadnień związanych z prawem podatkowym, gospodarczym, restrukturyzacyjnym oraz ekonomią. Wiele polskich firm ma poważne problemy z płynnością, ale nie oznacza to, że wszystkie muszą upaść. W niektórych przypadkach wystarczy jedynie dobrze przeprowadzone postępowanie restrukturyzacyjne, za które odpowiada właśnie doradca.

Jakie usługi świadczy doradca restrukturyzacyjny?

Przed wejściem w życie ustawy "Prawo restrukturyzacyjne" funkcje w postępowaniach upadłościowych, wykonywane obecnie przez doradcę restrukturyzacyjnego były właściwe dla syndyków. W związku z wprowadzeniem Ustawy i nowelizacją przepisów, uczyniono zawód doradcy restrukturyzacyjnego bardziej komercyjnym. Osoba posiadająca licencję, może zatem pełnić funkcję syndyka w sprawach upadłościowych, ale także nadzorcy układy, nadzorcy sądowego i zarządcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych. Może również udzielać porad i sporządzać opinie prawne, a także dobierać odpowiednie rozwiązania sądowe i pozasądowe opierające się na prawie restrukturyzacyjnym, w przypadku niewypłacalnych przedsiębiorstw lub zagrożonych niewypłacalnością. Zaletą korzystania z usług doradcy restrukturyzacyjnego jest niewątpliwie możliwość uniknięcia problemów we wczesnym etapie występowania zaburzeń związanych z niewypłacalnością.

Jakie wymogi musi spełniać doradca restrukturyzacyjny?

Do wykonywania zawodu doradcy restrukturyzacyjnego niezbędna jest licencja nadana przez Ministra Sprawiedliwości. Od kandydatów ubiegających się o licencję wymaga się między innymi obywatelstwa państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA, ukończenia studiów wyższych, uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego czy posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych oraz nieposzlakowanej opinii.