W jakiej sytuacji należy złożyć wniosek o restrukturyzację?

Polskie prawo restrukturyzacyjne jest regulowane ustawą, a jej art. 3 mówi jasno: celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego - również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. Kiedy warto wykorzystać tę możliwość? Spis treści: 1. Przyspieszone postępowanie układowe 2. Postępowanie sanacyjne 3. Postępowanie bez udziału sądu

Przyspieszone postępowanie układowe

Przyspieszone postępowanie układowe otwiera przed dłużnikiem możliwości zawarcia układu w uproszczonym trybie. Jeśli suma wierzytelności spornych pozwalających na przeprowadzenie stosownego głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności, postępowanie to może być przeprowadzone. To doskonałe rozwiązanie dla wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą uniknąć likwidacji swojej firmy oraz potrzebują realizacji procesu restrukturyzacyjnego w możliwie najkrótszym czasie. Rozważasz złożenie wniosku o restrukturyzację, ale nie wiesz, od czego zacząć? Zgłoś się do naszej kancelarii i uzyskaj realne wsparcie!

Postępowanie sanacyjne

Jeśli dłużnik czuję obawę lub dysponuje konkretnymi informacjami, że grozi mu postępowanie egzekucyjne, wniosek o restrukturyzację jest często jedynym sensownym rozwiązaniem. Postępowanie sanacyjne umożliwia mu bowiem przeprowadzenie działań, które w założeniu mają doprowadzić do poprawienia jego sytuacji materialnej oraz przywrócić mu pełną zdolność do spłaty zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją komorniczą. W efekcie zostaje zawarty korzystny dla obu stron układ po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Co ważne, postępowanie to gwarantuje dłużnikowi możliwość wyboru dogodnej formy restrukturyzacji.

Postępowanie bez udziału sądu

Idea postępowania o zatwierdzenie układu zakłada zatwierdzenie i przeprowadzenie układu bez konieczności ingerencji sądu. Oczywiście nie zawsze jest to zagwarantowane. Jednak jeśli suma wierzytelności spornych nie przekracza 15% całkowitej sumy wierzytelności, uprawnia to do głosowania nad układem, a udział sądu jest zbędny. Jeśli zatem przedsiębiorca chce uniknąć ingerencji sądu, ale zależy mu na optymalnym uporządkowaniu sytuacji ekonomicznej firmy, postępowanie restrukturyzacyjne organizowane w tym modelu jest najlepszym rozwiązaniem. Przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika zapobiega jego likwidacji. Utrzymanie płynności finansowej i przedsiębiorstwa jest bowiem dla wierzycieli o wiele korzystniejszym rozwiązaniem niż jego likwidacja. Z tego powodu zdecydowanie warto skorzystać z danych możliwości.