Ile trwają postępowania restrukturyzacyjne?

Pierwszego stycznia 2016 roku została wprowadzona w życie nowelizacja ustawy, dzięki czemu Prawo restrukturyzacyjne dało przedsiębiorcom nowe możliwości na utrzymanie firmy, która boryka się z problemami finansowymi. Restrukturyzacja spółek ma na celu zapobiec upadłości i likwidacji zakładu pracy. Jednak by oddłużenie mogło nastąpić, trzeba spełnić kilka warunków, od etapu przygotowań, do otwarcia samego postępowania.

Spis treści:
1. Jakie są rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych?
2. Postępowanie o zatwierdzenie układu
3. Postępowanie sanacyjne
4. Postępowanie układowe
5. Przyspieszone postępowanie układowe
6. Układ częściowy
7. Ile trwa restrukturyzacja spółek?
8. Co wpływa na czas trwania restrukturyzacji?

Jakie są rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych?

Nowelizacja ustawy przewiduje cztery podstawowe postępowania restrukturyzacyjne. Zostały one stworzone tak, by każdy przedsiębiorca mógł wybrać dla siebie j optymalny tryb.

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Jest to najbardziej odformalizowane i najprostsze postępowanie (posiada pozasądowy charakter). Dłużnik samodzielnie zbiera głosy wierzycieli, a wniosek o zatwierdzenie układu do sądu składany jest dopiero wtedy, gdy dłużnik uzyska większość głosów wymaganą do przyjęcia układu. Celem postępowania jest poprawa działania przedsiębiorstwa oraz kondycji finansowo-ekonomicznej, w konsekwencji zażegnanie powstałego kryzysu.

Postępowanie sanacyjne

Umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu, ale dopiero po przygotowaniu spisu wierzytelności. Działaniami sanacyjnymi są czynności prawne i faktyczne, dzięki którym zadłużonej firmie ma zostać przywrócona zdolność do wykonywania zobowiązań. Innymi słowy, postępowanie ma na celu zawarcie układu z wierzycielami, a niekoniecznie ratowanie przedsiębiorstwa.

Postępowanie układowe

Dedykowane jest zarówno przedsiębiorcom niewypłacalnym, jak i zagrożonym niewypłacalnością. Wniosek o otwarcie postępowania układowego składany jest przez dłużnika, jednak nie każdy dłużnik z postępowania układowego może skorzystać. Ogólna suma spornych zobowiązań na dzień otwarcia postępowania musi przekraczać 15% wszystkich wierzytelności. Jeżeli ten warunek jest spełniony, sąd powołuje nadzorcę sądowego, który m.in. sporządza plan restrukturyzacyjny i spis wierzytelności, dzięki temu restrukturyzowana firma może starać się zawrzeć układ z wierzycielami.

Przyspieszone postępowanie układowe

Rodzaj postępowania, które umożliwia dłużnikowi zawarcie układu z wierzycielami po sporządzeniu i zatwierdzeni spisu wierzytelności w trybie uproszczonym. Jeżeli dłużnik jest w posiadaniu wierzytelności objętych układem, ich egzekucje zostają zawieszone.

Układ częściowy

To odpowiedź ustawodawcy na sytuację, w której nie jest konieczne zawarcie układu z wszystkimi wierzycielami. Ten rodzaj układu może zostać przyjęty i zatwierdzony wyłącznie w postępowaniu o zatwierdzenie układu albo przyspieszonym postępowaniem układowym.

Ile trwa restrukturyzacja przedsiębiorstw?

Czas odgrywa tu bardzo ważną rolę – jeżeli restrukturyzacja zostanie wdrożona zbyt późno, spadają szanse na jej powodzenie. Jak długo trwa restrukturyzacja spółek? Niestety na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi, ponieważ jej długość może zależeć od szeregu różnych czynników. Zwykle cały proces może trwać od kilku miesięcy, nawet do kilku lat. W takiej sytuacja skuteczna może okazać się pomoc doradcy restrukturyzacyjnego, który pełni rolę doradczą i nadzorczą, kontroluje działania przedsiębiorcy, bierze udział w negocjacjach i zawarciu układu z wierzycielami, dzięki czemu cały proces przebiega szybciej i sprawniej.

Co wpływa na czas trwania restrukturyzacji?

Dla czasu trwania restrukturyzacji wpływ ma wybrany rodzaj postępowania, ale także ilość wierzycieli, czy kwota wierzytelności. Do najszybszych należy postępowanie o zatwierdzenie układu. Czas jego trwania wynosi od 6 do 9 miesięcy.