Kiedy możesz spotkać się ze sprzeciwem od listy wierzytelności?

Chronologia postępowania upadłościowego bądź restrukturyzacyjnego zakłada, że po zgłoszeniu wierzytelności sporządzana jest ich szczegółowa lista, która następnie trafia do sędziego. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia (w Monitorze Sądowym i Gospodarczy ma obecnie w Krajowym Rejestrze Zadłużonych), wierzyciel może złożyć do sędziego-komisarza sprzeciw.

1. Czym jest sprzeciw od listy wierzytelności?
2. Procedura po skutecznym wniesieniu sprzeciwu
3. Możliwość złożenia zażalenia

Czym jest sprzeciw od listy wierzytelności?

Wierzyciel może zaskarżyć listę wierzytelności w dwóch standardowych modelach: co do uznania wierzytelności oraz co do odmowy uznania wierzytelności. Pierwsza sytuacja dotyczy wierzyciela umieszczonego na liście i odnosi się przeciwko uznaniu innego wierzyciela na liście. W tego typu przypadkach wierzyciel występuje niejako w obronie interesu ogółu wierzycieli. Drugi przypadek dotyczy wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej przez niego wierzytelności. To zdecydowanie najczęściej spotykany typ sprzeciwu od listy wierzytelności i rozumiany jest jako zaskarżenie nieuznania całości lub części zobowiązania.

Procedura po skutecznym wniesieniu sprzeciwu

Gdy sprzeciw od listy wierzytelności zostanie wniesiony, sędzia-komisarz zobowiązany jest dostarczyć odpis sprzeciwu syndykowi bądź nadzorcy układu restrukturyzacyjnego, dłużnikowi oraz danemu wierzycielowi. Następnie dochodzi do rozpoznania sprzeciwu (zazwyczaj w terminie do 2 miesięcy od dnia wniesienia). Zazwyczaj następuje to na posiedzeniu niejawnym, choć czasem sędzia-komisarz ma możliwość wyznaczenia odrębnej rozprawy. Co ciekawe, podczas weryfikacji sprzeciwu w dalszym ciągu możliwe jest zawarcie docelowej ugody.
Potrzebujesz porady z zakresu restrukturyzacji? Umów się na konsultacje z naszym doradcą!

Możliwość złożenia zażalenia

Warto dodać, że złożony sprzeciw od listy wierzytelności nie zawsze musi kończyć się korektą owej listy na rzecz wierzyciela czy dłużnika. Stosowne zażalenie może złożyć każda ze stron, w zależności od prezentowanego stanowiska w procesie. Sąd rozpoznający dane zażalenie powinien co do zasady wydać odpowiednie orzeczenie co do istoty sprawy, czyli albo oddalić zażalenie (co oznacza, że podtrzymuje rozstrzygnięcie sędziego-komisarza) albo całkowicie zmienić swoje wcześniejsze postanowienie. Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat listy wierzytelności lub innych kwestii dotyczących restrukturyzacji przedsiębiorstwa, serdecznie zapraszamy do kontaktu! Wspólnie wypracujemy dla ciebie najlepsze rozwiązanie.