Kim jest nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu?

Nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu jest wybierany przez dłużnika, który zawiera umowę z nim, aby przeprowadzić zbieranie głosów i złożenie wniosku o zatwierdzenie układu. W dzisiejszym artykule przybliżymy nieco bardziej postać i funkcję nadzorcy układu.

Spis treści:
1. Kim jest nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu?
2. Jakie obowiązki ma nadzorca układu?
3. W jaki sposób wybierany jest nadzorca układu?

Kim jest nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu?

Nadzorca układu jest profesjonalnym podmiotem, który ma przede wszystkim wesprzeć osobę zadłużoną w realizacji złożonego procesu restrukturyzacji zadłużenia jego przedsiębiorstwa. Jest osobą całkowicie bezstronną, ponieważ musi działać zarówno w interesie dłużnika, jak i poszczególnych wierzycieli. Nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu może działać w oparciu o zdobytą licencję lub w ramach spółki handlowej, której członkowie zarządu taką licencję posiadają. Jej zdobycie nie należy do najłatwiejszych, ponieważ doradca układu musi spełnić szereg wymogów i uzyskać pozytywny wynik z fachowego egzaminu.

Jakie obowiązki ma nadzorca układu?

Głównym obowiązkiem nadzorcy układu restrukturyzacyjnego jest kontrola czynności wykonywanych przez dłużnika w zakresie zgromadzonego przez niego majątku. Poza tym nadzorca pełni rolę doradcy i powinien wraz z dłużnikiem stworzyć indywidualny plan restrukturyzacyjny oraz przygotować stosowne propozycje układowe. W zakresie jego obowiązków znajduje się również sporządzenie spisu wierzytelności (w tym wierzytelności spornych) i wsparcie dłużnika w zakresie zbierania głosów wierzycieli dotyczących układu. Głosy te muszą bowiem zostać zebrane sprawnie i zgodnie z obowiązującym prawem. Ponadto nadzorca układu składa sprawozdanie o możliwości wykonania układu i jego zatwierdzenie przez sąd.
Szukasz doświadczonego doradcy restrukturyzacyjnego? Sprawdź, jak możemy ci pomóc!

W jaki sposób wybierany jest nadzorca układu?

W postępowaniu o zatwierdzenie układu to sam dłużnik typuje swojego nadzorcę i zawiera z nim stosowną umowę. Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi specjalną listę osób pełniących tę funkcję, dzięki czemu dłużnik ma możliwość sprawdzenia i wyboru właściwej osoby, którą obdarzy zaufaniem. Na podstawie umowy doradca ma obowiązek świadczyć usługi na rzecz dłużnika przez cały okres jej trwania, aż do momentu zatwierdzenia układu przez sąd. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat przebiegu układu restrukturyzacyjnego, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią. Przeprowadzimy cię przez ten proces sprawnie, szybko i maksymalnie skutecznie!