News

7 kwietnia 2020

Restrukturyzacja lepsza niż ”Tarcza Antykryzysowa”

przed nami, jej negatywne skutki odczuwa prawie każdy, kto prowadzi firmę. Niemal każdy przedsiębiorca w kraju wobec dużej niepewności co do okresu trwania epidemii podejmuje decyzje, które mają go uchronić w przyszłości przed negatywnymi konsekwencjami kryzysu wywołanego epidemią.
17 kwietnia 2020

Problemy wywołane „koronawirusem” a ochrona przedsiębiorców i osób zarządzających

20 kwietnia 2020

Koronawirus: czy będzie można zawiesić ogłoszenie upadłości firmy?

15 maja 2020

Postępowanie o zatwierdzenie warunków sprzedaży (pre pack) po nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe z 24 marca 2020r.