DLA WIERZYCIELI

Pomożemy Ci skutecznie skorzystać z przysługujących Ci praw:
  • Dokonamy analizy sytuacji finansowej twojego kontrahenta, w tym przedstawionych przez niego planów naprawczych,
  • Przygotujemy odpowiednie wnioski do sądu lub kontrahenta,
  • Zapewnimy wsparcie na Zgromadzeniu Wierzycieli i w Radzie Wierzycieli
  • Będziemy nadzorować i kontrolować wykonanie planu restrukturyzacyjnego i układu

PAMIĘTAJ !
RADA WIERZYCIELI MOŻE SWOJĄ UCHWAŁĄ DOKONAĆ ZMIANY OSOBY NADZORCY/ZARZĄDCY ZA ZGODĄ WIERZYCIELI, ZMIANA OSOBY NADZORCY/ZARZĄDCY NASTĄPI TAKŻE NA WNIOSEK DŁUŻNIKA