DLA WIERZYCIELI


Nasza oferta:

DLA WIERZYCIELI


Pomożemy Ci skutecznie skorzystać z przysługujących Ci praw :

  • Dokonamy analizy sytuacji finansowej twojego kontrahenta, w tym przedstawionych przez niego planów naprawczych,
  • Przygotujemy odpowiednie wnioski do sądu lub kontrahenta,
  • Zapewnimy wsparcie na Zgromadzeniu Wierzycieli i w Radzie Wierzycieli

Będziemy nadzorować i kontrolować wykonanie planu restrukturyzacyjnego i układu