POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE

POSTĘPOWANIE UKŁADOWE

  • wniosek o otwarcie postępowania układowego składa dłużnik, gdy ponad 15 % jego wierzytelności jest spornych
  • sąd powołuje nadzorcę sądowego (sporządza min. plan restrukturyzacyjny i spis wierzytelności)
  • spis wierzytelności sporządza nadzorca sądowy - możliwość zgłaszania sprzeciwu do spisu wierzytelności !
  • co do zasady postępowanie to prowadzone jest na analogicznych zasadach jak dotychczasowe postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu.

Przebieg postępowania układowego: