POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU

POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU:

  • najbardziej odformalizowane postępowanie,
  • przewiduje samodzielne zbieranie przez dłużnika głosów wierzycieli
  • wniosek o zatwierdzenie układu do sądu składany jest dopiero, gdy dłużnik uzyska większość głosów wymaganą do przyjęcia układu
  • w celu przygotowania propozycji układowych, przeprowadzenia samodzielnego zbierania głosów i złożenia wniosku o zatwierdzenie układu dłużnik zawiera umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania z doradcą restrukturyzacyjnym, który pełni rolę nadzorcy układu
  • tego postępowania nie można prowadzić, jeśli dłużnik posiada ponad 15% wierzytelności spornych
  • większa swoboda, mniejsze ochrona dłużnika - zawieszenie egzekucji w tym trybie nie jest dopuszczalne

Przebieg postępowania o zatwierdzenie układu:

POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU

Postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu

Restrukturyzacja to często jedyny sposób na wyprowadzenie firmy z trudnej sytuacji finansowej. Wizja utraty wszystkiego, co zdobywało się ciężką pracą przez całe życie, z pewnością nie napawa optymizmem i maluje przed oczami przedsiębiorcy jedynie czarne scenariusze. Na szczęście dzięki restrukturyzacji można taką wizję od siebie na dobre odsunąć. Ważną sprawą jest więc tutaj nie tylko determinacja, ale sprawnie przeprowadzone postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu.

Postępowanie o zatwierdzenie układu - prosta droga do rozwiązania

Oferowane przez nas rozwiązanie, jakim jest postępowanie o zatwierdzenie układu, cechuje się wyjątkowo niskim poziomem sformalizowania. Przewidziano tutaj zbieranie głosów wierzycieli przez samego dłużnika. Dopiero gdy dłużnik uzbiera wymaganą większość głosów popierających przyjęcie układu, wniosek o zatwierdzenie układu zostaje złożony do sądu. Oczywiście znajdujący się w trudnej sytuacji przedsiębiorca nie zostaje pozostawiony sam sobie. Nad całym procesem, obejmującym przygotowanie propozycji układowych, zbieranie głosów od wierzycieli oraz złożenie wniosku, czuwa odpowiednio przygotowany doradca restrukturyzacyjny, pełniący funkcję nadzorcy układu.

Postępowanie o zatwierdzenie układu - opłacalne ryzyko

Postępowanie o zatwierdzenie układu, jeśli zostanie sprawnie przeprowadzone, jest procesem dającym szybkie efekty. Od momentu złożenia wniosku o zatwierdzenie układu do wydania opinii przez sąd może minąć nie więcej niż dwa tygodnie. Warto jednak pamiętać, że nie w każdej sytuacji można z tego rozwiązania skorzystać. Przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego nie jest możliwe, jeśli dłużnik posiada ponad 15 procent wierzytelności spornych. Również sprawa zabezpieczenia mienia dłużnika znacznie różni się od innych postepowań. W chwili wszczęcia całej procedury nie ma już możliwości zawieszenia egzekucji. Nie da się jednak zaprzeczyć, iż wizja wydostania się ze spirali długów warta jest podjęcia nie tylko dużego, ale i odważnego kroku.

Postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu

Chcąc skorzystać z rozwiązania, jakim jest postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu, należy dokładnie zapoznać się z jego przebiegiem i rolą, którą odkrywa każda ze stron procesu. Na początek konieczne jest zawarcie umowy ze wspomnianym już nadzorcą układu i ustalenie propozycji układowych oraz dnia wcielenia ich w życie. Kolejny etap to zbieranie głosów poparcia dla układu wśród wierzycieli i złożenie stosownego wniosku do sądu, który podejmie decyzję o jego akceptacji lub odrzuceniu w ciągu dwóch tygodni.