UKŁAD CZĘŚCIOWY

UKŁAD CZĘŚCIOWY

  • nowa instytucja
  • układ częściowy może zostać przyjęty i zatwierdzony wyłącznie w postępowaniu o zatwierdzenie układu albo przyspieszonym postępowaniu układowym
  • Układem częściowym, po raz pierwszy w historii polskiego prawa układowego i upadłościowego, może zostać objęty, również wbrew własnej woli, wierzyciel zabezpieczony rzeczowo
Wierzycielami objętymi układem częściowym mogą być w szczególności:
  • finansujący działalność dłużnika (kredyty, pożyczki) – np. banki, z którymi dłużnika wiążą umowy o zasadniczym znaczeniu dla funkcjonowania przedsiębiorstwa dłużnika (leasingu, licencji);
  • posiadających zabezpieczenia rzeczowe (hipoteka, zastaw rejestrowy);
  • posiadających największe wierzytelności określone według sumy.

Postępowanie restrukturyzacyjne układ częściowy

W niepewnym świecie biznesu problemy finansowe mogą zawitać do niejednego przedsiębiorcy. Właściciele firm, którzy latami poświęcali energię na tworzenie własnej firmy, niechętnie podchodzą do wizji pogrzebania dzieła ich życia. Na szczęście dla nich istnieją sposoby na przywrócenie im poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji poprzez wprowadzenie stosownych, nowych rozwiązań. Jednym z nich jest postępowanie restrukturyzacyjne układ częściowy.

Układ częściowy prawo restrukturyzacyjne - jak to wygląda?

Układ częściowy prawo restrukturyzacyjne traktuje tak, jak pozostałe postępowania. Jego celem jest ułatwienie przedsiębiorcy zawarcie układu z wierzycielami. Jego istotą jest usprawnienie postępowania, dzięki objęciu układem tylko niektórych wierzytelności. Co ciekawe, jest to jedyny przypadek, w którym możliwe jest również objęcie układem wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo. Co więcej, może to nastąpić bez jego zgody.

Postępowanie restrukturyzacyjne układ częściowy - kiedy można złożyć wniosek?

Po pierwsze należy pamiętać, że po tego rodzaju rozwiązanie można sięgnąć jedynie w trakcie postępowania o zatwierdzenie układu lub postępowaniu układowym. W wyjątkowych sytuacjach może też dotyczyć postępowania sanacyjnego. Istotny jest również typ poddawanych układowi wierzytelności. Postępowanie restrukturyzacyjne układ częściowy ma zastosowanie w odniesieniu do wierzycieli, którzy finansują działalność dłużnika. Za takie wierzytelności uznaje się udzielone przez banki, kredyty, pożyczki, czy na przykład licencje i leasing.

Układ częściowy restrukturyzacja

Rozwiązanie restrukturyzacyjne, jakim jest układ częściowy, to z pewnością jedna z lepszych propozycji dla zadłużonego przedsiębiorcy. Ograniczenie liczby wierzycieli wraz z okrojeniem wierzytelności to nieoceniona okazja na odzyskanie gruntu pod nogami biznesu. Układ częściowy restrukturyzacja bowiem znacząco wpływa na decyzyjność oczekujących na spłatę zobowiązań stron. Należy jednak pamiętać, że o tego rodzaju postępowanie nie każdy może się ubiegać.