UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

Jeżeli Twoja firma jest niewypłacalna, zaś postępowanie restrukturyzacyjne nie przyniosło oczekiwanych efektów lub na restrukturyzację jest już za późno, nie zwlekaj i jak najszybciej zgłoś się do nas i umów się na spotkanie.


Zbadamy Twoją sytuację i zaproponujemy odpowiednie
dla Ciebie działania!

Dokonamy dla Ciebie:

  • Analizy Twojej sytuacji finansowej
  • Przygotujemy kompletny wniosek o ogłoszenie upadłości
  • Wspomożemy na każdym etapie postępowania upadłościowego

PAMIĘTAJ !!!


Niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym terminie przez osoby do tego obowiązane, rodzi po stronie tych osób odpowiedzialność za szkodę powstałą w skutek tego działania, a także może doprowadzić do orzeczenia wobec niej zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Osoby te mogą uwolnić się od wyżej wskazanych skutków, w szczególności jeżeli wykażą, że w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, złożyła w wniosek o ogłoszenie upadłości albo otwarto postępowanie restrukturyzacyjne albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu.


Więcej na temat restrukturyzacji znajdziesz tutaj.

Upadłość przedsiębiorstwa

Czym jest upadłość przedsiębiorstwa i kto może ją ogłosić? Każda osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ma prawo do wnioskowania o takie postępowanie. O upadłości przedsiębiorstw mówi się, gdy podmiot wnosi wniosek o zakończenie swojej działalności gospodarczej z powodu zadłużenia, którego nie jest w stanie spłacić. Gdy wniosek zostaje rozpatrzony pozytywnie, wszczyna się postępowanie cywilne. Skutki wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości są bardzo daleko idące dla pozycji prawnej upadłego. Postępowanie w sprawie upadłości może przebiegać na różne sposoby, uzależnione jest bowiem od okoliczności konkretnego przypadku.

Niewypłacalność przedsiębiorstwa

Niewypłacalność jestem tym stanem , przed czym każdy przedsiębiorca chce uchronić swój biznes. Niewypłacalność przedsiębiorstwa to dla większości przedsiębiorstw zwiastun zakończenia danej działalności. Niewypłacalność przedsiębiorstwa powstaje w sytuacji, kiedy majątek dłużnika nie wystarcza na wypełnienie jego zobowiązań wobec wierzyciela. W rzeczywistości niewypłacalność oznacza brak gotówki i środków na kontach bankowych – wystarczających do spłaty długów. Należy jednak odróżniać od siebie dwa różne pojęcia- niewypłacalność i brak płynności finansowej. Brak płynności finansowej występuje, gdy dłużnik nie posiada środków finansowych na spłatę bieżących długów i zobowiązań. Brak płynności finansowej jest zatem stanem przejściowym – jeśli utrzymuje się przez dłuższy czas, może sygnalizować nadchodzący stan niewypłacalności.

Upadłość firmy

Ostra i zacięta konkurencja dużych korporacji często może doprowadzić do poważnych problemów finansowych firm prowadzonych przez niezależnych kontrahentów. W dobie pandemii koronawirusa oraz rosnącej nieubłaganie inflacji, upadek mniejszych przedsiębiorstw jest sytuacją niezwykle powszechną i często nieuniknioną. Przedsiębiorca posiadający znaczne zadłużenie może złożyć wniosek o upadłość firmy z możliwością zawarcia ukłądu. Następnie można uzgodnić z wierzycielem termin spłaty, odroczyć spłatę i rozłożyć ją na kilka rat. Ważne jest, aby do wniosku o ogłoszenie upadłości dołączyć ofertę spłaty.