UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

Jeżeli Twoja firma jest niewypłacalna, zaś postępowanie restrukturyzacyjne nie przyniosło oczekiwanych efektów lub na restrukturyzację jest już za późno, nie zwlekaj i jak najszybciej zgłoś się do nas i umów się na spotkanie.


Zbadamy Twoją sytuację i zaproponujemy odpowiednie
dla Ciebie działania!

  • Dokonamy analizy Twojej sytuacji finansowej
  • Analizy Twojej sytuacji finansowej
  • Przygotujemy kompletny wniosek o ogłoszenie upadłości
  • Wspomożemy na każdym etapie postępowania upadłościowego

PAMIĘTAJ !!!


Niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym terminie przez osoby do tego obowiązane, rodzi po stronie tych osób odpowiedzialność za szkodę powstałą w skutek tego działania, a także może doprowadzić do orzeczenia wobec niej zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Osoby te mogą uwolnić się od wyżej wskazanych skutków, w szczególności jeżeli wykażą, że w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, złożyła w wniosek o ogłoszenie upadłości albo otwarto postępowanie restrukturyzacyjne albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu.


Więcej na temat restrukturyzacji znajdziesz tutaj.

Upadłość przedsiębiorstwa

Czym jest upadłość przedsiębiorstwa i kto może ją ogłosić? Każda osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ma prawo do wnioskowania o takie postępowanie. O upadłości przedsiębiorstw mówi się, gdy podmiot wnosi wniosek o zakończenie swojej działalności gospodarczej z powodu zadłużenia, którego nie jest w stanie spłacić.
Gdy wniosek zostaje rozpatrzony pozytywnie, wszczyna się postępowanie cywilne. Skutki wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości są bardzo daleko idące dla pozycji prawnej upadłego. Postępowanie w sprawie upadłości może przebiegać na różne sposoby, uzależnione jest bowiem od okoliczności konkretnego przypadku.

Niewypłacalność przedsiębiorstwa

Niewypłacalność jest tym stanem, przed którym każdy przedsiębiorca chce uchronić swój biznes. Niewypłacalność przedsiębiorstwa to dla większości przedsiębiorstw zwiastun zakończenia danej działalności. Niewypłacalność przedsiębiorstwa powstaje w sytuacji, kiedy majątek dłużnika nie wystarcza na wypełnienie jego zobowiązań wobec wierzyciela. W rzeczywistości niewypłacalność oznacza brak gotówki i środków na kontach bankowych – wystarczających do spłaty długów. Należy jednak odróżniać od siebie dwa różne pojęcia- niewypłacalność i brak płynności finansowej. Brak płynności finansowej występuje, gdy dłużnik nie posiada środków finansowych na spłatę bieżących długów i zobowiązań. Brak płynności finansowej jest zatem stanem przejściowym – jeśli utrzymuje się przez dłuższy czas, może sygnalizować nadchodzący stan niewypłacalności.

Upadłość firmy

Ostra i zacięta konkurencja dużych korporacji często może doprowadzić do poważnych problemów finansowych firm prowadzonych przez niezależnych kontrahentów. W dobie pandemii koronawirusa oraz rosnącej nieubłaganie inflacji, upadek mniejszych przedsiębiorstw jest sytuacją niezwykle powszechną i często nieuniknioną. Przedsiębiorca posiadający znaczne zadłużenie może złożyć wniosek o upadłość firmy z możliwością zawarcia układu. Następnie można uzgodnić z wierzycielem termin spłaty, odroczyć spłatę i rozłożyć ją na kilka rat. Ważne jest, aby do wniosku o ogłoszenie upadłości dołączyć ofertę spłaty.