DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Jeżeli Twoja firma jest niewypłacalna, zaś postępowanie restrukturyzacyjne nie przyniosło oczekiwanych efektów lub na restrukturyzację jest już za późno, nie zwlekaj i jak najszybciej zgłoś się do nas i umów się na spotkanie.


Zbadamy Twoją sytuację i zaproponujemy odpowiednie
dla Ciebie działania!

Dokonamy dla Ciebie:

  • Analizy Twojej sytuacji finansowej
  • Przygotujemy kompletny wniosek o ogłoszenie upadłości
  • Wspomożemy na każdym etapie postępowania upadłościowego

PAMIĘTAJ !!!


Niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym terminie przez osoby do tego obowiązane, rodzi po stronie tych osób odpowiedzialność za szkodę powstałą w skutek tego działania, a także może doprowadzić do orzeczenia wobec niej zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Osoby te mogą uwolnić się od wyżej wskazanych skutków, w szczególności jeżeli wykażą, że w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, złożyła w wniosek o ogłoszenie upadłości albo otwarto postępowanie restrukturyzacyjne albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu.


Więcej na temat restrukturyzacji znajdziesz tutaj.