DLA WIERZYCIELI

Pomożemy Ci skutecznie skorzystać z przysługujących Ci praw:
  • Dokonamy analizy sytuacji finansowej twojego kontrahenta,
  • Przygotujemy odpowiednie wnioski do sądu lub kontrahenta,
  • Skutecznie zgłosimy twoją wierzytelność,
  • Zapewnimy wsparcie na Zgromadzeniu Wierzycieli i w Radzie Wierzycieli
  • Będziemy nadzorować i kontrolować przebieg postępowania upadłościowego

PAMIĘTAJ !
RADA WIERZYCIELI MOŻE SWOJĄ UCHWAŁĄ DOKONAĆ ZMIANY OSOBY SYNDYKA