DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Każda firma niezależnie od posiadanego doświadczenia i wypracowanej pozycji może znaleźć się w sytuacji kryzysowej. W takim przypadku tylko odpowiednia reakcja osób decyzyjnych może uratować przedsiębiorstwo.

Liczy się czas !

Kryzys w firmie przekłada się na osłabienie zaufania kontrahentów, problemy z uzyskaniem niezbędnego finansowania, a w skrajnych wypadkach utratę klientów.

Mając świadomość tych konsekwencji zapewniamy naszym Klientom pełne wsparcie w kryzysie poprzez przygotowanie i wdrożenie kompleksowych działań naprawczych z wykorzystaniem możliwości własnych przedsiębiorstwa, a w razie konieczności wykorzystując procedury przewidziane nowym Prawem Restrukturyzacyjnym.

Jeżeli chcesz:

  • naprawić i oddłużyć przedsiębiorstwo,
  • uniknąć ogłoszenia jego upadłości,
  • uchronić się przed orzeczeniem zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,
zgłoś się do Nas

Zbadamy Twoją sytuację i zaproponujemy
odpowiednie dla Ciebie działania!


  • Dokonamy wszechstronnej analizy twojej firmy w celu zdefiniowania przyczyn kryzysu,
  • Przygotujemy odpowiedni w danym przypadku Plan Restrukturyzacyjny,
  • Wesprzemy w negocjacjach z wierzycielami,
  • Pomożemy w pozyskaniu dodatkowego finansowania.

JAKO LICENCJONOWANI DORADCY RESTRUKTURYZACYJNI MOŻEMY BYĆ WSKAZYWANI PRZEZ FIRMY W ICH WNIOSKACH RESTRUKTURYZACYJNYCH DO PEŁNIENIA FUNKCJI NADZORCY ALBO ZARZĄDCY