RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW

Każda firma niezależnie od posiadanego doświadczenia i wypracowanej pozycji może znaleźć się w sytuacji kryzysowej. W takim przypadku tylko odpowiednia reakcja osób decyzyjnych może uratować przedsiębiorstwo.

Liczy się czas !

Kryzys w firmie przekłada się na osłabienie zaufania kontrahentów, problemy z uzyskaniem niezbędnego finansowania, a w skrajnych wypadkach utratę klientów.

Mając świadomość tych konsekwencji zapewniamy naszym Klientom pełne wsparcie w kryzysie poprzez przygotowanie i wdrożenie kompleksowych działań naprawczych z wykorzystaniem możliwości własnych przedsiębiorstwa, a w razie konieczności wykorzystując procedury przewidziane nowym Prawem Restrukturyzacyjnym.

Jeżeli chcesz:

 • naprawić i oddłużyć przedsiębiorstwo,
 • uniknąć ogłoszenia jego upadłości,
 • uchronić się przed orzeczeniem zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,
Zgłoś się do nas

Zbadamy Twoją sytuację i zaproponujemy
odpowiednie dla Ciebie działania!


 • Dokonamy wszechstronnej analizy twojej firmy w celu zdefiniowania przyczyn kryzysu,
 • Przygotujemy odpowiedni w danym przypadku Plan Restrukturyzacyjny,
 • Wesprzemy w negocjacjach z wierzycielami,
 • Pomożemy w pozyskaniu dodatkowego finansowania.

JAKO LICENCJONOWANI DORADCY RESTRUKTURYZACYJNI MOŻEMY BYĆ WSKAZYWANI PRZEZ FIRMY W ICH WNIOSKACH RESTRUKTURYZACYJNYCH DO PEŁNIENIA FUNKCJI NADZORCY ALBO ZARZĄDCY

Restrukturyzacja przedsiębiorstw - najważniejsze informacje

Restrukturyzacja przedsiębiorstw to pojęcie, które coraz częściej stosujemy na co dzień. Ma ona bardzo duży związek z bardzo dynamicznymi zmianami na rynku, które powstały na skutek pandemii. Ma ona na celu zmianę biegu działań działalności gospodarczej, która nie jest w stanie osiągać celów oraz rezultatów na rynku, pozwalających jej na dalsze działania. Restrukturyzacja przedsiębiorstw jest w pewnym sensie szansą na złapanie drugiego oddechu wszystkim tym, którym powinęła się noga. W ostatnich latach dotyczy ona szczególnie firm, które nie dały sobie rady podczas pandemii. Duża liczba takich procesów może mieć duże znaczenie dla gospodarki - w końcu pozwalają one na uratowanie działalności przedsiębiorstw.

Najważniejsze metody restrukturyzacji przedsiębiorstw

Metody restrukturyzacji przedsiębiorstw zależą przede wszystkim od sytuacji, w jakiej znajduje się dana spółka. Należą do nich:
 • naprawcza - służy ona do zażegnania długofalowego kryzysu. Skupia się ona na likwidacji zbędnego majątku, poprawie wyników finansowych oraz wzrost efektywności działań usługowych lub produkcyjnych,
 • rozwojowa - przede wszystkim podejmuje się działania innowacyjne, nastawiona na zysk w dłuższym okresie,
 • finansowa - dokonywane są zmiany w finansowych aspektach funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • własnościowa - dotyczy prywatyzacji przedsiębiorstw,
 • operacyjna - skupia się ona na bieżącej działalności spółek, na przykład w aspektach sprzedażowych czy marketingowych,
 • dostosowawcza - położenie większego nacisku na umocnieniu swojej pozycji na rynku,
 • antycypacyjna - zmiany dokonywane są na podstawie analizy rynku oraz konkurencji i nadchodzących trendów.
Metody restrukturyzacji przedsiębiorstw można dostosować indywidualnie, po zapoznaniu się z podmiotem.

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa przeprowadzona przez specjalistów

Jak widać, restrukturyzacja przedsiębiorstwa nie należy do prostych działań, dlatego warto skonsultować się z profesjonalistami. Po zbadaniu sprawy podmiotu podejmiemy się jej we właściwy sposób. Przede wszystkim dogłębnie przeanalizujemy potencjalne rozwiązania dostępne na rynku i przygotujemy odpowiedni Plan Restrukturyzacyjny. Dodatkowo nie należy zapominać o wsparciu w kontaktach z potencjalnymi wierzycielami oraz pomocy w pozyskaniu dofinansowania. Z nami restrukturyzacja przedsiębiorstwa przebiegnie nadzwyczaj sprawnie!