POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE

PRZYSPIESZONE POSTĘPOWANIE UKŁADOWE:

  • rozpoczyna wniosek o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego
  • sąd powołuje nadzorcę sądowego (sporządza min. plan restrukturyzacyjny i spis wierzytelności)
  • spis wierzytelności jest podstawą do głosowania (brak możliwości zgłaszania sprzeciwu do spisu wierzytelności !)
  • do zawarcia układu dochodzi na zwoływanym przez sędziego - komisarza zgromadzeniu wierzycieli
  • zabezpieczenie majątku dłużnika poprzez zawieszenie egzekucji wierzytelności objętych układem oraz możliwe zawieszenie egzekucji wierzytelności nie objętych układem, jeżeli egzekucja mogłaby utrudnić lub uniemożliwić zawarcie układu
  • tego postępowania również nie można prowadzić, jeśli dłużnik posiada ponad 15% wierzytelności spornych

Przebieg przyśpieszonego postępowania układowego: