Restrukturyzacja jednoosobowej działalności gospodarczej

Nie jest dla nikogo tajemnicą, że funkcjonowanie w świecie biznesu nie jest łatwym kawałkiem chleba. Nieustanne wahania na rynku, czy to w zakresie cen niezbędnych do prowadzenia działalności materiałów, czy kosztów ponoszonych z tytułu korzystania z niezbędnych dla naszej firmy usług, mogą doprowadzić do kryzysu finansowego właściwie każdego przedsiębiorcę. Dla tych, którzy wpadli w spirale długów i nieopłaconych należności przez wiele lat istniało tylko jedno wyjście - ogłoszenie upadłości. Taka decyzja zamykała nie tylko prowadzoną do tej pory firmę, ale również drogę do podjęcia nowych przedsięwzięć. Dziś jednak, dzięki odpowiednim zapisom prawnym, popadający w kłopoty przedsiębiorca, może wystąpić o przeprowadzenie restrukturyzacji zadłużenia. Co więcej, nie dotyczy to tylko firm, które zatrudniają większą liczbę pracowników. Popularność szybko bowiem zdobywa restrukturyzacja jednoosobowej działalności gospodarczej.

Restrukturyzacja firmy jednoosobowej

Nie da się ukryć, iż zapewne za sprawą pandemii, która wstrząsnęła światem w roku 2020, popyt na usługę, jaką jest restrukturyzacja firmy jednoosobowej, cieszyła się ostatnio wzrastającym zainteresowaniem. Nie jest bowiem ciężko zrozumieć, iż w tym trudnym czasie szczególnie ucierpiały małe firmy, także te jednoosobowe, niemające w zapasie wystarczających środków finansowych, dzięki którym mogłyby przetrwać ten nieprzewidziany przez cały świat kryzys. Właśnie dla nich opracowano specjalne przepisy, które umożliwiają nie tylko wyjście z pętli zadłużenia, ale tez zapewniają perspektywę na dalsze działanie i rozwój w przyszłości.

Restrukturyzacja jednoosobowej działalności - jak to wygląda

Tak jak w przypadku większych firm, tak i w przypadku firmy jednoosobowej konieczne jest spełnienie kryteriów, a właściwie jednego, które na podjęcie działania restrukturyzacyjnego pozwoli. Warunkiem tym jest udokumentowany problem z płynnością finansową. Oznacza to, że ubiegając się wdrożenie działań, którymi restrukturyzacja jednoosobowej działalności się charakteryzuje, przedsiębiorca musi uchodzić za osobę niewypłacalną lub niewypłacalnością zagrożoną. Przy spełnieniu tego warunku możliwe jest skorzystanie z jednego z czterech rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych. O jego wyborze zadecyduje licencjonowany doradca restrukturyzacyjny.

Restrukturyzacja jednoosobowej działalności gospodarczej

Problemy finansowe i poszukiwanie drogi na ich rozwiązanie nigdy nie należały do przyjemnej strony prowadzenia biznesu. Na szczęście dziś można skorzystać z rozwiązań, które znacznie ułatwią cały proces wychodzenia z długów. Zamiast więc unikać kontaktu z wierzycielami i liczyć na to, że kłopoty rozwiążą się same, zdecydowanie lepiej skorzystać z szansy, jaką jest restrukturyzacja jednoosobowej działalności gospodarczej. Dzięki temu nie tylko nasza firma nie zniknie z rynku, ale też zyska szansę na rozwój w przyszłości.