Porównanie rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych

W ostatnich latach przedsiębiorcy mierzyli się z wieloma przeciwnościami, takimi jak pandemia COVID-19, inflacja czy konflikt zbrojny na Ukrainie. Przyczyniło się to do tego, że coraz większa liczba przedsiębiorstw znajdujących się na skraju niewypłacalności decyduje się na ogłoszenie upadłości, zapominając przy tym o innych, możliwych rozwiązaniach.

Rodzaje restrukturyzacji

Tymczasem w polskim obrocie prawnym funkcjonują aż cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych – postępowanie układowe, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie o zatwierdzenie układu oraz sanacja.

Powyższe rodzaje restrukturyzacji możemy podzielić na postępowania sądowe oraz pozasądowe. Do pierwszej grupy zaliczamy postępowanie układowe, przyspieszone postępowanie układowe i sanację. Postępowanie o zatwierdzenie układu natomiast ma formę postępowania pozasądowego.

Dlaczego warto rozważyć postępowanie restrukturyzacyjne przed ogłoszeniem upadłości?

Postępowanie układowe, przyspieszone postępowanie układowe, sanacja oraz postępowanie o zatwierdzenie układu mają wspólny cel - zawarcie układu z wierzycielami a co za tym idzie naprawę sytuacji finansowej dłużnika oraz uniknięcie upadłości. Warto wspomnieć, że w każdym z tych postępowań występuje obowiązek sporządzenia planu restrukturyzacyjnego, co ma umożliwić wierzycielom dokonanie analizy propozycji układowych pod kątem ich wykonalności oraz zgodności z możliwościami finansowymi dłużnika.

Niewątpliwą zaletą postępowania restrukturyzacyjnego jest ochrona dłużnika przed egzekucją. Postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętych układem ulegają zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania lub obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego. Od tej daty nie jest także możliwe wszczynanie nowych egzekucji dotyczących wierzytelności objętych układem.

Otwarcie postępowania wiąże się również z ochroną dłużnika przed wypowiedzeniem umów kluczowych dla firmy, takich jak: umowa najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których dłużnik prowadzi swoją działalność, umowa kredytu w zakresie środków już przekazanych dłużnikowi, umowa leasingu, umowy ubezpieczeń majątkowych, umowa o prowadzenie rachunku bankowego, umowy poręczeń, licencje udzielone dłużnikowi, gwarancje i akredytywy. Pozwala to zachować ciągłość prowadzonego przedsiębiorstwa.

Chcesz wiedzieć więcej na temat postępowań restrukturyzacyjnych?

Więcej informacji na temat postępowań restrukturyzacyjnych udzieliła nasza ekspertka Paula Korol w artykule pt. „Firma w kryzysie. Jaki rodzaj restrukturyzacji będzie odpowiedni?” w ramach cyklu „Biznes w czasie kryzysu” dla dziennika Rzeczpospolita.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem – link